Контакт

Адреса:

"Ленинова" 65/1-2
1000 Скопје
Република Македонија

Телефон:

+389 (0) 2 3110 566

Мобилен:

+389 (0) 71 271 271

+389 (0) 71 333 336

+389 (0) 71 244 331

+389 (0) 71 286 797

+389 (0) 71 286 787

Работно време од 10:00 до 15:30. (од понеделник до петок)

 

E-mail:

bobi_astoria@hotmail.com

Web:

www.realestate.com.mk